10. Skillnaden mellan Tawhîd och panenteism

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

5 – Det finns ingen sann gud utom Han.

FÖRKLARING

Detta är Tawhîd-ul-Uluhiyyah. Att det inte finns någon sann gud utom Allâh betyder att ingen annan än Allâh har rätt att dyrkas. Det är dock falskt att säga att ingen annan än Allâh dyrkas. Många dyrkas istället för Allâh (´azza wa djall). När du säger att ingen annan än Allâh dyrkas, betyder det att allt som dyrkas är Allâh. Det är just vad panenteisterna tror på. Den som säger så och tror på det är panenteist. Men om han säger så utan dogm, utan på grund av ignorans eller efterapning, så har han uttalat sig fel och måste korrigera det. Vissa människor inleder sina böner med att säga att:

Ingen annan än Du dyrkas.”

Bara Allâh dyrkas med rätt. Alla andra gudomar är falska. Han (ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Store.”1

122:62