10. Riktningen

Med denna rubrik vill vi klargöra ifall riktningen är bekräftad i förhållande till Allâh (ta´âlâ) eller inte. När riktningen kommer upp oinskränkt, är det varken tillåtet att bekräfta den åt Allâh (ta´âlâ) eller att dementera den. I detta fall är frågan i behov av en detaljering:

Om det är lågheten som är åsyftad, så är Allâh inte beskriven med den. Faktum är att det är omöjligt för Allâh (ta´âlâ) att beskrivas med den. Allâh (ta´âlâ) måste beskrivas med en absolut höghet som berör både Hans essens och egenskaper.

Om det är högheten som omfattar Allâh som är åsyftad, så är Allâh inte beskriven med den heller. Faktum är att det är omöjligt för Allâh (ta´âlâ) att beskrivas med den. Allâh är för väldig och för ädel för att kunna omfattas av någon av Sina skapelser. Hur är det möjligt att de gör det när Hans fotpall omfattar himlarna och jorden?

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

Om det är högheten som passar Hans väldighet och majestät utan omfattning som är åsyftad, så är den sann och bekräftad åt Allâh (ta´âlâ). Han måste beskrivas med den högheten. Shaykh Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî sade:

”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting.”2

Att Han besitter makten betyder att Han (tabârak wa ta´âlâ) omfattar den.

Måhända frågar någon hur vi förhåller oss till att Allâh är i höjden om vi förnekar att någon skapelse omfattar Honom?

Då svarar vi att bara för att Allâh är i höjden, betyder det inte att den omfattar Honom. Den som säger det är vilseledd och har endast uttalat sig efter sitt eget huvud. Om han har tillskrivit detta någon, har han antingen ljugit eller också förfelat. Den som känner till Allâhs (ta´âlâ) väldighet och omfattning av allting och att jorden är en nypa för Honom på Domedagen och att Han skall rulla ihop himlarna i Sin hand, kommer aldrig att få för sig att någon skapelse kan omfatta Honom (subhânahu wa ta´âlâ).

Baserat på detta kan uttrycketفِي السَّمَاء ha två betydelser:

Den första:السَّمَاء betyder höjd. I detta fall betyder det att Allâh är i höjden, det vill sig uppe. Attالسَّمَاء innebär höjd är bekräftat i Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء

”Och Han lät ett regn falla frånالسَّمَاء.3

Det vill säga från höjden och inte från själva himlen då regnet faller från molnen.

Den andra: Attفِي betyder ovanpå/ovanför (عَلَى). I så fall betyder det att Allâh är ovanför himlen. Adverbetفِي nämns många gånger i Qur’ânen i syftning på ovanpå/ovanför. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ

”Rör er var ni villفِي jorden.”4

Det vill säga på jorden.

139:67

2al-Ghunyah (1/71).

38:11

49:2