10. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 64-68

Qur’ânen är Allâhs tal som Han har uttalat. Den är inte skapad. Den som påstår att Qur’ânen är skapad är otrogen och Djahmî.

Den som påstår att Qur’ânen är Allâhs tal och sedermera förblir passiv och vägrar säga att den är oskapad, är värre hädare än den förste. Hans dogm är vidrigare.

Den som påstår att Qur’ânen är Allâhs tal men att vårt uttal och vår läsning av Qur’ânen är skapade, är en vidrig Djahmî och innovatör.

Den som inte beskyller dessa människor och Djahmiyyah för otro är själv lik dem.

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1

Han gav honom Tora, från hand till hand. Allâh (´azza wa djall) har alltid varit talande och vetande:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!”2

14:164

223:14