10. Profetens ord går före imamernas ord

Så sade imamerna (rahimahumullâh) när de befallde fasthållning vid hadîther och förbjöd att de själva följs blint. Det är oerhört klart och tydligt. Därför anses personen som följer bekräftad Sunnah inte ha lämnat imamernas rättsskola eller inriktning. Faktum är att han följer dem allesammans och håller fast i en hård knut som aldrig ger vika. Sådant är dock inte fallet med personen som lämnar bekräftad Sunnah för imamernas ord. Han är olydig mot dem. Han går emot deras omnämnda uttalanden. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

”Nej, vid din Herre! De tror inte förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Hâfidh Ibn Radjab (rahimahullâh) sade:

”Alla som får reda på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order och känner till den är skyldiga att förkunna den för samfundet, vilja samfundet väl och befalla det att följa hans order om än majoriteten tycker annorlunda. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order har mer rätt att högaktas och följas än alla andra högaktade människors uttalanden som felaktigt säger något annat. Utmed det avvisade följeslagarna och deras efterföljare alla som motsatte sig autentisk Sunnah. De kunde även avvisa strävt3. De gjorde inte så utav hat mot personen. De älskade och högaktade honom faktiskt, men de älskade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än mer. Hans order väger tyngre än alla andra skapelsers order. Om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order konfronteras av någon annans ord, går hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order före. Det betyder inte att den felsägande personen inte högaktas ehuru han är förlåten4. Faktum är att han själv vill trotsas om hans ord går emot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.”5

Hur skall de misstycka när de själva befallde sina anhängare att göra samma sak? De ålade ju dem att lämna deras åsikter som gick emot Sunnah. ash-Shâfi´î (rahimahullâh) till och med befallde sina följeslagare att associera autentisk Sunnah med honom ändock han inte anammade den eller tyckte annorlunda. Således sade Ibn Daqîq-il-´Îd (rahimahullâh) när han kompilerade alla rättsskolors åsikter som avvek från autentiska hadîther:

”Det är förbjudet att tillskriva imamerna dessa frågor. De lärda som följer dem blint måste lära sig dem så att de inte associerar dem med dem lögnaktigt.”6

14:65

24:115

3Inklusive sina fäder och lärda. at-Tahâwî och Abû Ya´lâ rapporterade med goda kedjor och pålitliga återberättare från Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar som sade:

”Jag satt med Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) i moskén när en man från Levanten kom till honom och frågade om att utföra ´umrah med vallfärden. Ibn ´Umar svarade: ”Det är bra och fint.” Då sade han: ”Din fader förmenade det.” Han sade: ”Ve dig! Om min fader förmenade något som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde – anammar du då min faders åsikt eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order?” Han sade: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order.” Ibn ´Umar sade: ”Res dig upp och gå härifrån.” (Sharh Ma´ânî al-Âthâr (1/372) och al-Musnad (3/1317))

Ahmad (5700) rapporterade liknande och likaså at-Tirmidhî (2/82) som autentiserade den. Ibn ´Asâkir rapporterade från Ibn Abî Dhi’b som sade:

”Sa´d bin Ibrâhîm (son till ´Abdur-Rahmân bin ´Awf) dömde en man med Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmâns åsikt. Jag berättade för honom att hans domslut var inte överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Följaktligen sade Sa´d till Rabî´ah: ”Ibn Abî Dhi’b, som jag anser vara pålitlig, säger att mitt domslut skiljer sig från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.” Rabî´ah sade: ”Du har gjort vad du har kunnat och ditt domslut är verkställt.” Sa´d sade: ”Märkligt. Skall jag verkställa Sa´ds domslut till skillnad från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) domslut? Härmed upphäver jag Sa´d bin Umm Sa´ds domslut och verkställer istället Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) domslut.” Han rev sönder intyget och dömde till den dömdes fördel.” (1/51/7)

4Han är till och med belönad. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en domare dömer och gör så gott han kan och har rätt, får han två belöningar. Och om han dömer och gör så gott han kan och har fel, får han en belöning.” (al-Bukhârî och Muslim)

5Îqâdh-ul-Himam, sid. 93

6al-Fulânî, sid. 99