10. Pärlor om ´Abdul-Ghanî bin Sa´îd

14 – ´Abdul-Ghanî bin Sa´îd (d. 409) Kull 13

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

“Den precise Hâfidh, Imâm och släktforskaren Abû Muhammad ´Abdul-Ghanî bin Sa´îd bin ´Alî bin Sa´îd bin Bishr bin Marwân al-Azdî al-Misrî.

Han föddes 332. Hans fader hörde till de största lärda inom arvsläran.

al-Barqânî sade:

”När ad-Dâraqutnî kom tillbaka från sin resa i Egypten frågade jag honom om han träffade någon på vägen som förstod sig på kunskap. Han sade: ”På hela min långa resa träffade jag bara en yngling i Egypten. Han hette ´Abdul-Ghanî. Han var som en brinnande låga.” Han högaktade och hyllade honom rejält.”

Mansûr bin ´Alî at-Tarsûsî sade:

”När ad-Dâraqutnî skulle lämna oss och resa ut från Egypten tog vi avsked från honom och grät. Han sade: ”Gråter ni när ni har ´Abdul-Ghanî bin Sa´îd som tar över?”

´Abdul-Ghanî sade:

”När jag avvisade al-Hâkims fel i ”al-Madkhal ilâs-Sahîh” skickade han ett brev till mig och tackade mig för det. Då förstod jag att han var en klok man.”

al-´Atîqî sade:

”´Abdul-Ghanî var sin tids imam när det kommer till Hadîth-kunskap och memorering. Han var pålitlig och tillförlitlig. Efter ad-Dâraqutnî har jag inte sett någon som honom.”

al-Barqânî sade:

”Efter ad-Dâraqutnî har jag inte sett någon ha ett minne som ´Abdul-Ghanî al-Misrî.”

al-Habbâl sade:

”Han dog den sjunde Safar 409.”

Det sägs att ´Abdul-Ghanîs begravningsbön var väldig och samtalsämnet i folkmun. Det ropades ut:

”Detta är mannen som brukade avvärja lögner från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)!”