10. Om någon undrar

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)

al-Kalâm ´alâ Mas’alat-il-Istiwâ’ ´alâl-´Arsh, ss. 48-50

Sulaymân at-Taymî sade:

Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen.”

Autentisk.

Shurayh bin ´Ubayd brukade säga:

”Lovprisningens röst stiger upp till Dig, heliggörelsens värdighet lyfts upp till Dig. Fri från brister är Du som äger makten. I Din hand är makten, herraväldet, nycklarna och bestämmelserna.”

Rapporterad av Abûsh-Shaykh.

När Djarîr bin al-Khatfî skulle hylla ´Abdul-Malik bin Marwân, sade han till honom:

”Vad har fått dig att komma, Djarîr?” Han sade:

Allâh, som är ovanför Sin tron, har fört mig till dig

– ljus och islam är bevis mot dig

Ismâ´îl bin Abî Khâlid återberättade Abû ´Îsâ (rahimahullâh), som sade:

”När Herren reste Sig över Sin stol, gick en ängel ned med pannan mot marken. Därefter tog han inte upp den och kommer inte heller att göra det förrän Apokalypsen infaller. På Domedagen kommer han att säga: ”Jag dyrkade inte Dig tillräckligt nog.”

Rapporterad av Ibn-ul-Mubârak i ”az-Zuhd” och Abûsh-Shaykh i ”al-Adhamah”.

Mudjâhid sade om Hans (ta´âlâ) ord:

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull gemenskap.”1

Mellan den sjunde himlen och Tronen finns 70 000 ridåer. Han drog Mûsâ intill Sig så att endast en ridå återstod mellan Honom och honom. När han slutligen fick se Hans plats och höra pennans skrift sade han:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

Herre, visa Dig för mig.”23

Rapporterad av al-Bayhaqî.

Rabî´ah sade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”4

Muhaysin läste versen som:

وَفِي السَّمَاء رازِقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ

“Ovanför himlen finns er Försörjare och där finns det som ni fått löfte om.”5

Hammâd bin Zayd sade:

Jag hörde Ayyûb as-Sakhtiyânî säga när han nämnde Mu´tazilah: ”Deras dogm går ut på att förneka att det finns någonting ovanför himlen.”6

Rapporterad av at-Tabarânî i ”as-Sunnah”.

al-Awzâ´î sade:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”7

Rapporterad av al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”.

119:52

27:143

3Autentisk enligt adh-Dhahabî i “al-´Uluww”, s. 129, autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i “Mukhtasar-ul-´Uluww” (111).

4Autentisk enligt adh-Dhahabî i “al-´Uluww”, s. 128, autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i “Mukhtasar-ul-´Uluww” (110).

551:22

6Berättarkedjan är solklar och stabil som en pelare enligt adh-Dhahabî i “al-´Uluww”, s. 129.

7al-Albânî sade:

“Autentisk berättarkedja enligt Ibn Taymiyyah i “al-Hamawiyyah”, som fick medhåll av Ibn-ul-Qayyim i “Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, s. 43. adh-Dhahabî sade i sin förkortade version att “dess återberättare är imamer och pålitliga”.” (Mukhtasar-ul-´Uluww (121))