10. Om du hade sett helvetet

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Sifat-un-Nâr, s. 47-48

50 – Hamzah bin al-´Abbâs berättade för mig: ´Abdullâh bin ´Uthmân underrättade oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade oss: Yahyâ bin Ayyûb berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Zahr, från Abû Yasâr, som sade:

“En skugga i helvetet har sjuttio hörn. I varje hörn finns ett straff som inte finns i ett annat.”

51 – Dâwûd bin ´Amr adh-Dhabbî berättade för oss: ´Alî bin Hâshim bin Yazîd berättade för oss: Sâlih bin Hayy sade:

“Järnkrage omkring halsen handlar om att en hand kommer att vara fastspänd runt halsen, medan kedjor handlar om att båda händerna kommer att vara fastspända runt halsen.”

52 – Dâwûd bin ´Amr berättade för oss: ´Alî bin Hâshim berättade för oss: al-A´mash sade:

“Kedjor i Hans ord åsyftar spänning:

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ

“Och den Dagen skall du få se de obotfärdiga syndarna, kedjade vid varandra.”1

Det vill säga fastspända.

53 – Mahmûd bin Ghaylân berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för oss: Abû Hamzah berättade för oss, från al-A´mash, från Hârûn, som sade:

En man sade till Ibn Mas´ûd: “Berätta för oss om Elden. Hur är den?” Han sade: “Om du hade sett den, skulle ditt hjärta omflyttats.”

114:49