10. Nionde beviset från Sunnah för Allâhs händer

9 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på predikstolen: ”På Domedagen skall Allâh (´azza wa djall) ta tag alla himlar och jordar i Sitt grepp varefter Han säger: ”Jag är Allâh!”1

1Muslim (2149) och Ibn ´Arafah i sin ”al-Djuz’” (9).