10. Namnet avslöjar barnets och namngivarens läggning

Namnet berättar om den namngivne. Om du vet vad en bok handlar om när du ser dess rubrik, så vet du också vad barnet tror på och har för läggning när du ser dess namn. Faktum är att du ser vad namngivaren är för något och hur långt hans kunskap och insikt sträcker sig.

Barnets namn är dess behållare som avslöjar det. Barnet är bundet vid sitt namn. Genom namnets betydelse avslöjas barnet, dess fader och dess samfunds tillstånd och vilka karaktärer och värderingar de har. I och med att banden mellan namnet och den namngivne är så pass starka, så avslöjar namnet den namngivne. Det är något den Allsmäktige och Allvetande har bestämt och satt i slavarnas själar och hjärtan. Det är sällan att ett smeknamn inte passar personen som kallas för det. I folkmun sägs det att smeknamn kommer från himlen; du hittar knappt ett strävt och ful namn utan att den namngivne är likadan och vice versa. I folkmun sägs det också att alla har en del i sitt namn.