10. Murdji’ah lockar till synder och tar lätt på handlingar

Både extrema Murdji’ah och Murdji’ah al-Fuqahâ’ lockar till synder och tar lätt på handlingar. De lockar till att Qur’ânen och Sunnah motverkas. När Qur’ân-verser nämner trons stigning förvränger de dem utmed sina drifter så att de hamnar i stora synder. Detsamma gör de med hadîtherna om medlingen. Bara detta bevisar hur ond Murdji’ah al-Fuqahâ’s lära verkligen är.

Trots det är skillnaden stor mellan dem och dem som säger att tron består endast av kännedom. Deras definition av tron omfattar även Satan, Farao, Nimrod och andra otrogna tyranner som besitter den värsta typen av otro. Alla människor vet vem Allâh (´azza wa djall) är. Abû Djahl visste vem Allâh är och erkände att Han är himlarnas och jordens Skapare. Trots det tillhör de de värsta hedningarna.