10. Läsningen i Witr

[14] Om Witr består av tre Raka´ât, är det Sunnah att läsa kapitlen ”al-A´lâ” i första Rak´ah, ”al-Kâfirûn” i andra och ”al-Ikhlâs” i tredje. Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) addera kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” i tredje Rak´ah.

Tillika har det autentiserats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste en gång hundra verser ur ”an-Nisâ’” i tredje Rak´ah1.

1Rapporterad av an-Nasâ’î och Ahmad med en autentisk berättarkedja.