10. Hela universumets Härskare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

al-Irshâd ilâ Tawdhîh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 17-18

Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

”Han omger allting med kunskap och behärskar varje skapelse med makt och dom. Han omfattar allting med nåd och kunskap:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med kunskap.”

Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) kunskap omfattar alla Hans skapelser som finns i himlen och på jorden. Författaren (rahimahullâh) bevisade det påståendet med Hans (ta´âlâ) ord:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med kunskap.”

Den versen bekräftar Allâhs (ta´âlâ) omfattning och kunskap – två av Hans (tabârak wa ta´âlâ) fullkomliga egenskaper. Därtill bevisar versen att vår vetskap omfattar varken Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) essens eller Hans egenskaper.

Han (´azza wa djall) behärskar varje skapelse med makt och dom. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är Härskaren ovanför allting annat. Skapelserna är kuvade Hans myndighet och förfogande. Honom tillkommer styrkan och dominansen. Han gör vad Han vill med skapelserna, och ingen undkommer Allâhs myndighet:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”1

Han omfattar allting med nåd och kunskap. Allâhs (ta´âlâ) nåd täcker alla skapelser. Det bevisar Allâhs allomfattande nåd och Hans allomfattande kunskap. Hans kunskap omfattar alla skapelser. Författaren (rahimahullâh) brukade den givmilda versen för att bevisa att Allâhs fullkomliga kunskap tillhör Hans essensegenskaper. Ty Han (ta´âlâ) vet vad som har varit innan skapelserna och vad som kommer att vara efter skapelserna, Han vet vad de gör nu och Han vet vad de ska göra i framtiden. Ingenting av skapelsernas angelägenheter är dolt för Honom. Samtidigt omfattar inte skapelsen Allâh.

16:18