10. Hadîth ”Varje gång fastan bryts…”

1001 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje gång fastan bryts friger Allâh några.”1

Rapporterad av Ahmad med en berättarkedja som är helt okej, at-Tabarânî och al-Bayhaqî som sade:

”Hadîthen är främmande då en äldre kull återberättar den från en yngre kull. Det är nämligen al-A´mash som återberättar den från al-Husayn bin Wâqid.”

1God och autentisk.