10. Hadîth ”När slaven tvår sig och sköljer munnen…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (185)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/191)

185 – ´Abdullâh as-Sunâbihî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven tvår sig och sköljer munnen, lämnar synder hans mun. När han snyter näsan, lämnar synder hans näsa. När han tvättar sitt ansikte, lämnar synder hans ansikte så att de till och med går ut underifrån hans ögonlock. När han tvättar sina händer, lämnar synder hans händer så att de till och med går ut underifrån hans naglar. När han bestryker sitt huvud, lämnar synder hans huvud så att de till och med går ut ur hans öron. När han tvättar sin fötter, lämnar synder hans fötter så att de till och med går ut underifrån hans tånaglar. Därefter utökar hans gång till moskén och bön hans belöning.”1

Rapporterad av Mâlik, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och al-Hâkim som sade:

Autentisk enligt al-Bukhârî och Muslim. Den saknar defekt. as-Sunâbihî var en känd följeslagare.”

1Autentisk via andra.