10. Hadîth ”Ibn ´Umar brukade sova middag under ett träd…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (47)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/127)

47 – Det rapporteras att:

”Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade sova middag under ett träd mellan Makkah och Madînah, och berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så.”1

Rapporterad av al-Bazzâr med en berättarkedja som är helt okej.

1God.