10. Hadîth ”Du skall dyrka Allâh…”

477 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En man sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be, betala allmosa och bevara släktband.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Autentisk.