10. Hadîth ”Det jag fruktar mest för er…”

132 – ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det jag fruktar mest för er efter att jag gått bort är alla vältaliga hycklare.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och al-Bazzâr.

1Autentisk.