10. Hadîth ”De är de trotsiga…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/414-418)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

690 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Rapporterad av De fem. Ahmad och ad-Dâraqutnî betraktade den som bristfällig respektive stark.

691 – Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Under Erövringens år begav sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Makkah i Ramadhân. Folket fastade. När han kom fram till Kurâ´-ul-Ghamîm bad han om ett kärl vatten. Han lyfte upp det så att människorna tittade på honom och drack. Efter det fick han reda på att vissa fortsatte fasta varpå han sade: ”De är de trotsiga. De är de trotsiga.”

692 – I en annan formulering står det:

”Det sades till honom: ”Vissa människor besväras av fastan och väntar bara på vad du skall göra.” Följaktligen bad han om ett kärl vatten efter ´Asr.”2

Rapporterad av Muslim.

693 – Hamzah bin ´Amr al-Aslamî sade:

“Allâhs sändebud! Jag känner mig tillräckligt stark för att kunna fasta medan jag reser. Syndar jag?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Det är ett tillstånd från Allâh. Den som anammar det har gjort bra ifrån sig och den som fastar har inte syndat.”3

Rapporterad av Muslim. För övrigt rapporteras den av al-Bukhârî och Muslim via ´Â’ishah som berättade att Hamzah bin ´Amr ställde frågan.

FÖRKLARING

Ska resenären sluta fasta? Hadîtherna bevisar att han får göra som han vill, men är det bättre att fasta eller att låta bli? Om fastan besvärar resenären är det bättre att han slutar fasta och anammar Allâhs (´azza wa djall) tillstånd. Annars är det bättre att fasta, dels för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade när han reste, dels för att det är bättre för ens samvete. Det är lättare att fasta när alla andra också gör det. Därför känns en kompenserad dag lika lång som en hel månad. Vissa behöver ett helt år för att ta igen en eller två dagar, ty det är kämpigt. Därför är det bäst för resenären att fasta om han inte besväras av fastan. Trots det får han göra som han vill.

1Ahmad (2/498), Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), an-Nasâ’î (3119) och Ibn Mâdjah (1676).

2Muslim (1114).

3al-Bukhârî (1943) och Muslim (1121).