10. Hadîth ”Därmed besvärade du Allâh och änglarna…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (289)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/236)

289 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg en man till att leda människorna i Dhuhr. Medan han ledde dem i bön, spottade han mot Qiblah. När det var dags för ´Asr, utsåg han en annan man. Den förste mannen blev illa berörd varpå han gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Har något uppenbarats kring mig?” Han sade: ”Nej, men du spottade framför dig medan du ledde människorna i bön. Därmed besvärade du Allâh och änglarna.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en bra berättarkedja.

1God och autentisk.