10. Hadîth ”Bada på fredagen, tvätta era huvuden…”

692 – Därefter rapporterade han med en autentisk berättarkedja från Tâwûs som sade:

”Jag sade till Ibn ´Abbâs: ”De hävdar att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bada på fredagen, tvätta era huvuden ehuru ni inte är sexuellt orena och parfymera er.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Jag vet inte angående parfymeringen, men det stämmer om badet.”1

1Autentisk.