10. Ett femte exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

al-Kulaynî sade i ”al-Kâfî”1:

”Kapitel – Ingen annan än imamerna har sammanställt Qur’ânen och de har kunskap om allt i den

Muhammad bin Yahyâ rapporterade från Ahmad bin Muhammad, från Ibn Mahbûb, från ´Amr bin Abîl-Miqdâm, från Djâbir som sade att han hörde Abû Dja´far säga:

”Det finns ingen som säger att han har sammanställt hela Qur’ânen som den har uppenbarats utan att han ljuger. De enda som har sammanställt den och memorerat den som Allâh har uppenbarat den är ´Alî bin Abî Tâlib och imamerna efter honom.””

Var finns den här Qur’ânen som ingen annan än ´Alî bin Abî Tâlib och imamerna efter honom har sammanställt? Missade ´Alî något som imamerna efter honom kompletterade? Missar varje imam något som nästkommande imam kompletterar? Vi undrar när den är sammanställd till fullo. Är den frånvarande imamen fortfarande upptagen med att sammanställa den? Varför är dessa imamer enade om att dölja den för Muhammads samfund? Är det tillåtet för dem att dölja den? Hyllas de för det?

Det enda vi kan säga är att Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh och imamerna från den här lögnen som hittas på av Râfidhahs kättare om Allâhs skrift och imamerna. Deras enda motiv är att förtala Qur’ânen genom att visa att den är ofullkomlig. Deras enda motiv är att förtala ´Alî och hans ätt och få dem att framstå som bedragare som undanhåller Allâhs skrift. Inte ens judarna och de kristna klarar av att bedra, undanhålla och monopolisera på det här viset.

11/228.