10. Erinran i samband med ingång i hem

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 45-46

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

46 – Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När mannen kommer hem och nämner Allâh (ta´âlâ) när han går in och när han äter säger Satan: ”Ni får varken övernattningsställe eller kvällsmat.” Om han kommer in utan att nämna Allâh (ta´âlâ) säger Satan: ”Ni har fått övernattningsställe.” Och om han inte nämner Allâh (ta´âlâ) när han skall äta säger han: ”Ni har fått övernattningsställe och kvällsmat.”

Rapporterad av Muslim.

47 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Käre son! När du kommer hem till din familj skall du fredshälsa till dem. Det blir en välsignelse för dig och din familj.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god och autentisk.”