10. Det första friaren tittar på är kvinnans ansikte

Till Sunnahs bevis hör:

1 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Om någon av er friar till en kvinna är det ingen fara att han tittar på henne utan hennes vetskap om han tittar på henne för att fria till henne.”1

Rapporterad av Ahmad. al-Haythamî sade i ”Madjma´-uz-Zawâ’id”:

”Dess män är den Autentiskas män.”

Poängen är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det inte är syndigt för just friaren att titta på den tilltänkta kvinnan om syftet är frieri. Det betyder att det är förbjudet i alla fall för den som inte tänker fria. Detsamma gäller om friaren inte avser att fria utan tittar endast för att njuta och liknande.

Måhända någon säger att hadîthen klargör inte vad friaren får titta på; det kan vara barmen och bysten. Dock vet alla att friaren som är intresserad av skönhet kommer att titta på ansiktets skönhet. I princip brukar resten inte vara syftet. Friaren tittar på ansiktet. Den som är ute efter skönhet kommer tveklöst att fokusera sig på ansiktet.

1Ahmad (24000).