10. Den religiösa dygden i Shâm

Shâm är landet av Djihâd. Dess befolkning lever med Djihâd och bevakning av det islamiska rikets gränser. Deras spenderingar på sig själva är som spenderingar för Allâhs sak; den belönas sjuhundra gånger mer.

73 – Abûd-Dardâ’ skrev till Salmân:

”Kom till det Heliga landet! Djihâds land!”

74 – Till följd därav valde Salaf att bo i Shâm, bara för Djihâds skull. Så gjorde exempelvis muslimerna från Quraysh som konverterade till islam i samband med erövringen av Makkah.

75 – Arta’ah bin al-Mundhir berättade att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna som får den största belöningen är en liten man i Shâm som tar tag i sin hästs sele. Han ser efter muslimernas ryggar och vet inte om ett rovdjur kommer att angripa honom eller om ett odjur kommer att sticka honom eller om en fiende kommer att överrumpla honom.”

76 – Ibn ´Uyaynah och andra lärda brukade säga:

”Den som vill ha kunskap om slagen skall hålla sig till dem i Shâm. Tack vare sin mångfaldiga Djihâd är de kunnigast om de Djihâd-relaterade domarna.”

77 – ash-Shâfi´î sade:

”Den som vill ha kunskap om striderna skall hålla sig till dem i Shâm.”

78 – Sa´îd bin Sufyân al-Qârî sade:

”Min broder hade dött efter att ha testamenterat hundra guldmynt för Allâhs sak. Det året fanns ingen strid. Jag kom till al-Madînah i samband med vallfärden och ´Umrah. Jag kom in till ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Hos honom satt en annan man. Jag sade: ”Du troendes ledare! Min broder hade dött efter att ha testamenterat hundra guldmynt för Allâhs sak. Vi har inte haft någon strid. Vad befaller du mig att göra?” ´Uthmân sade: ”Allâh befallde oss att bli muslimer och vi blev alla muslimer. Vi är muslimerna. Allâh befallde oss att utvandra och vi utvandrade. Vi är utvandrarna till al-Madînah. Därefter befallde Han oss att gå ut i Djihâd och ni har gått ut i Djihâd. Ni är kämparna i Shâm. Spendera pengarna på dig själv, din familj eller de behövande i din omgivning. Om du köper kött för ett silvermynt och äter det tillsammans med din familj belönas du med sjuhundra silvermynt.” Jag gick ut och frågade om mannen som satt hos honom. Det var ´Alî bin Abî Tâlib.”