10. Den religiösa dygden i Levanten

Levanten är landet av kamp. Dess befolkning lever med kamp och bevakning av det islamiska rikets gränser. Deras spendering på sig själva är som spendering för Allâhs sak; den belönas sjuhundra gånger mer.

73 – Abûd-Dardâ’ skrev till Salmân:

”Kom till det Heliga landet! Kampens land!”

74 – Till följd därav valde Salaf att bo i Levanten, bara för kampens skull. Så gjorde exempelvis muslimerna från Quraysh som konverterade till islam i samband med erövringen av Makkah.

75 – Arta’ah bin al-Mundhir berättade att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna som får den största belöningen är en liten man i Levanten som tar tag i sin hästs sele. Han ser efter muslimernas ryggar och vet inte om ett rovdjur kommer att angripa honom eller om ett odjur kommer att sticka honom eller om en fiende kommer att överrumpla honom.”

76 – Ibn ´Uyaynah och andra lärda brukade säga:

”Den som vill ha kunskap om slagen skall hålla sig till dem i Levanten. Tack vare sin mångfaldiga kamp är de kunnigast om de kamprelaterade domarna.”

77 – ash-Shâfi´î sade:

”Den som vill ha kunskap om striderna skall hålla sig till dem i Levanten.”

78 – Sa´îd bin Sufyân al-Qârî sade:

”Min broder hade dött efter att ha testamenterat hundra guldmynt för Allâhs sak. Det året fanns ingen strid. Jag kom till al-Madînah i samband med vallfärden och ´Umrah. Jag kom in till ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Hos honom satt en annan man. Jag sade: ”Du troendes ledare! Min broder hade dött efter att ha testamenterat hundra guldmynt för Allâhs sak. Vi har inte haft någon strid. Vad befaller du mig att göra?” ´Uthmân sade: ”Allâh befallde oss att bli muslimer och vi blev alla muslimer. Vi är muslimerna. Allâh befallde oss att utvandra och vi utvandrade. Vi är utvandrarna till al-Madînah. Därefter befallde Han oss att kämpa och ni har kämpat. Ni är kämparna i Levanten. Spendera pengarna på dig själv, din familj eller de behövande i din omgivning. Om du köper kött för ett silvermynt och äter det tillsammans med din familj belönas du med sjuhundra silvermynt.” Jag gick ut och frågade om mannen som satt hos honom. Det var ´Alî bin Abî Tâlib.”