10. Bönen mot en grav

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade förbjuda att man ber mot en grav och sade:

”Be inte mot gravarna och sitt inte på dem.”1

1Muslim, Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah (2/95/1). Se mina böcker ”Tahdhîr-us-Sâdjid min Ittikhâdh-il-Qubûr al-Masâdjid” och ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz wa Bid´auha”.