10. Bönen i samband med ingång i hemmet och måltiden

46 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När mannen kommer hem och nämner Allâh (ta´âlâ) när han går in och när han äter säger Satan: ”Ni får varken övernattningsställe eller kvällsmat.” Om han kommer in utan att nämna Allâh (ta´âlâ) säger Satan: ”Ni har fått övernattningsställe.” Och om han inte nämner Allâh (ta´âlâ) när han skall äta säger han: ”Ni får både övernattningsställe och kvällsmat.”

47 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Käre son! När du kommer hem skall du ge Salâm. Det blir en välsignelse för dig och din familj.”