10. Blodrelaterade domar i fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

al-Mukhtasar fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 34-36

Följande blod utsöndras ur människan:

1 – Näsblod, sår, furunkel och liknande. Den sortens blod påverkar inte fastan varför den förblir giltig.

2 – Kvinnans blödningar. Även i detta fall är fastan giltig och opåverkad av blodet. På samma sätt förbjuds hon inte från att be, varva Huset eller vara intim med sin make. Ty blödningar saknar regel och är pågående, precis som näsblod och sår. Till skillnad från månadscykel och barnsäng saknas bevis som förbjuder dyrkelse under blödningar.

3 – Om den fastande drar ut en tand, spottar ut blodet och inte sväljer det förblir hans fasta korrekt. Han har inget annat val. Dessutom finns det inga bevis för att det omnämnda påverkar fastan. I princip är muslimens fasta giltig tills att motsatsen bevisas.

4 – Det är förbjudet för kvinnan att fasta under månadscykel och barnsäng. I båda fall ska hon låta bli att fasta Ramadhân och sedermera ta igen sina dagar. Dessutom råder det samstämmighet om att det är ogiltigt att fasta i sådana lägen1. Mu´âdhah berättade:

“Jag frågade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varför den menstruerande kvinnan skall ta igen fastan till skillnad från bönen. Hon sade: ”Är du Harûriyyah?” Då sade hon: ”Jag är ingen Harûriyyah. Jag bara frågar.” ´Â’ishah sade då: ”Vi brukade få våra månadscyklar på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Vi befalldes att ta igen fastan till skillnad från bönerna.”2

Dessutom berättade Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte sett någon med ett så nedsatt förstånd och en så nedsatt religion få en skarpsinnig man att förlora förståndet som de.” De sade: ”Vad är nedsatt med deras förstånd och religion?” Han svarade: ”Deras nedsatta förstånd ligger i att Allâh lät två kvinnors vittnesbörd motsvara en mans vittnesbörd. Deras nedsatta religion ligger i att det finns dagar då hon varken fastar eller ber.”3

Så benådar Allâh kvinnorna, ty det kan vara besvärligt att ta igen böner som bes fem gånger om dagen. Fastan hålls däremot bara en gång om året varför den måste kompenseras. Dels är förloppet inte besvärligt, dels är det till kvinnans fördel.

Så fort kvinnan får sin månadsblödning eller barnsäng under dagens gång, oavsett tidpunkt, bryts hennes fasta om än ett ögonblick innan solnedgång. Därmed blir hon ålagd att ta igen den dagen.

Vi ber Allâh skänka oss uppriktighet i våra handlingar och en god avsikt i det vi utför och utelämnar. Vi ber Honom skänka oss god avsikt, god handling och ärlighet i våra uttalanden och handlingar. Sannerligen är Han generös. Allâh är den som ger framgång och den som vägleder till den raka vägen. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.

1Se “al-Mughnî” (3/152).

2 al-Bukhârî (321) och Muslim (335).

3 al-Bukhârî (304).