10. Bevis för Allâhs själ

10 – Abû Zakariyyâ Yahyâ bin ´Ammâr bin Yahyâ al-Imâm (rahimahullâh) underrättade oss: Muhammad bin Ibrâhîm bin Djanâh berättade för oss: Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdul-Djabbâr berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdir-Rahmân – Abû Talhahs slav – från Kurayb, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ عدد خلقه و مداد كلماته و رضا نفسه سبحانه عز و جل

”Fri är Allâh från brister och Han är lovprisad lika många gånger som Hans skapelsers antal, Hans ords mängd och Hans egna välbehag. Fri är Han (´azza wa djall) från brister.”1

1Muslim (2726).