10. Bevis för Allâhs fot 10

10 – Muhammad bin Makhlad och Abû Tâlib al-Hâfidh Ahmad bin Nasr berättade för oss: Muhammad bin Ghâlib bin Harb berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Salâm al-Qurashî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Yûnus bin ´Ubayd, från Muhammad bin Sîrîn, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Eldens folk kommer att kastas i den och den kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

150:30