10. Ber bara i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 19

Fråga: En kvinna ber endast i Ramadhân och lite då och då. Därtill skänker hon välgörenhet och hjälper behövande. Är den som utelämnar vissa plikter otrogen och utesluten ur religionen? Förlåts denna rättfärdiga kvinnan till följd av dessa handlingar? Får vi äta av hennes mat?

Svar: Att hon ber bara i Ramadhân och inte annars tyder på att tron i hennes hjärta är svag. Att hon inte ber året runt utan endast i Ramadhân bevisar hennes okunnighet, svaga tro och knappa rädsla för Allâh (ta´âlâ). Hon är ålagd att be till Allâh hela året, såväl i Ramadhân och annars. Hennes utelämnade bön utom Ramadhân är mycket allvarlig. Enligt vissa lärde hädar den som avsiktligt utelämnar en enda bön så att dess tid går ut. Hennes tillstånd är kritiskt. Hon är ålagd att ångra sig inför Allâh och slå vakt om samtliga böner. Hennes välgörenhet och goda gärningar gagnar inte henne om hon slarvar med bönen.