10. Ärlighet i samband med frieriet

Till makarnas rättigheter i samband med frieriet hör ärlighet och att de berättar om sina drag som är väsentliga i äktenskapet. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Försäljaren och köparen har möjlighet att ändra sig så länge de inte skiljs åt. Om de är ärliga och rättframma välsignas deras handel. Och om de ljuger och döljer försvinner välsignelsen från deras handel.”1

Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så om ett handelsutbyte, vad tror du då gäller ett äktenskap som är en bestående samlevnad? Det råder inga tvivel om att man måste vara ärlig och rättfram. Oavsett om det är kvinnan eller mannen som döljer något av vikt så är det ett svek mot den andra parten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som sviker oss tillhör inte oss.”2

1al-Bukhârî (2079) och Muslim (1532).

2at-Tirmidhî (1315) och Muslim (102) med formuleringen: ”Den som sviker tillhör inte mig.”