10. Allâhs vilja är överensstämmande med Hans vishet

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att människan handlar och talar frivilligt samtidigt som hennes vilja och val är underordnade Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) vilja. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror också på att Allâhs (ta´âlâ) vilja är överensstämmande med Hans vishet och att Hans (subhânahu wa ta´âlâ) vilja är inte endast en vilja. Hans vilja är nämligen överensstämmande med Hans vishet. Ett av Allâhs namn är al-Hakîm som står för den bemästrande Domaren som dömer saker och ting ur universella, föreskrivna och praktiska perspektiv. Med Sin vishet bestämmer Allâh (ta´âlâ) vilka skapelser som skall vägledas av dem som Han vet vill ha sanningen och har ett rättfärdigt hjärta samt vilka skapelser som skall vilseledas av dem som Han vet inte accepterar islam. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vägrar att denne skall tillhöra de vägledda så länge Allâh inte förnyar och ändrar hans vilja. Allâh (ta´âlâ) är ju trots allt kapabel till allt. Allâh vägrar att saker och ting sker utan anledningar.