10. Allâhs egenskaper skall förstås bokstavligt

Förvrängning innebär ändring av ord genom addering eller reducering.

Förnekelse innebär att Allâhs egenskaper dementeras eller misstolkas eller att deras betydelse misstolkas.

Föreställning innebär att man exempelvis beskriver Allâhs resning, nedstigning och vrede. De föreställer sig inte Hans egenskaper.

Jämförelse innebär att man exempelvis jämför Allâhs vrede, resning, hörsel och syn med något annat.

De bekräftar Allâhs egenskaper och namn på ett sätt som tillkommer Honom. De ändrar inte, de förvränger inte, de jämför inte, de förnekar inte, de föreställer sig inte. Deras princip är:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”

När Imâm Mâlik (rahimahullâh) och andra från Salaf blev frågade om detta sade han:

”Resningen är känd. Dess beskaffenhet är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.”

Han (subhânahu wa ta´âlâ) är beskriven med Sina egenskaper liksom Han har nämnt dem, utan addering eller reducering. De egenskaperna är verkliga. Resningen är verklig. Hörseln är verklig. Välbehaget är verkligt. Vreden är verklig. De är inte metaforiska. De är verkliga och passar enbart Allâh.

Vi föreställer oss inte, vi jämför inte, vi liknar inte, vi förvränger inte. Vi förstår allt det som nämns i Qur’ânen och Sunnah bokstavligt. Salaf sade:

”Framför dem som de har kommit.”

Det vill säga utan förvrängning, förnekelse eller misstolkning. Vi framför dem och tror på att de är sanna, att de är Allâhs bekräftade egenskaper och att Allâh verkligen är beskriven med dem utan liknelse, jämförelse, föreställning eller förnekelse. Så säger Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.