10. Allâh skapade Âdam med Sin hand

Imâm Muhammad bin Ishâq bin Mandah (d. 395)

ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, s. 51-52

Granskning och kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

25 – Ahmad bin Ibrâhîm al-Baghdâdî underrättade oss i Makkah: Muhammad bin Yazîd at-Tabarî berättade för oss: Muhammad bin Abî Hammâd ar-Râzî berättade för oss: Ibn Sulaym berättade för oss, från ´Amârah, från Abû Muhammad, en man från Madinah, som sade:

Jag frågade ´Umar bin al-Khattâb om Hans (ta´âlâ) ord:


وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

”Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder.”1

Han sade: “Jag frågade Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liksom du frågade mig. Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Allâh (djalla wa ´azz) skapade Âdam med Sin hand, blåste i honom av Sin ande, satte upp honom, strök hans rygg med Sin högra hand och tog ut en avkomma. Han sade: “En avkomma och dess avkommor ska till paradiset.” Därefter strök Han hans rygg med Sin vänstra hand – och båda Hans händer är högra – och sade: “En avkomma och dess avkommor ska till Elden. De kommer att handla det Jag vill att de handlar, varefter Jag avslutar deras liv utifrån deras sämsta handlingar och för således in dem i Elden.”

Abû Muhammad al-Madanî, som återberättar hadithen från ´Umar, hette Muslim bin Yasâr2 alternativt Nu´aym bin Rabî´ah3. Mâlik bin Anas rapporterade den någorlunda i “al-Muwatta’” via Zayd bin Abî Unaysah, från ´Abdul-Hamîd bin ´Abdir-Rahmân, från Muslim bin Yasâr, från ´Umar, från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Abdur-Rahîm ar-Raqqî återberättade liknande från Zayd bin Abî Unaysah, från ´Abdul-Hamîd bin ´Abdir-Rahmân, från Muslim bin Yasâr, från Nu´aym bin Rabî´ah, från ´Umar, från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

17:172

2Muslim bin Yasâr al-Djuhanî var accepterad enligt Ibn Hadjar i “Taqrîb-ut-Taqrîb” (2/248).

3Nu´aym bin Rabî´ah al-Azdî var accepterad enligt Ibn Hadjar i “Taqrîb-ut-Taqrîb” (2/305).