10. Allâh prövar inte Sin tjänare för att han skall gå under

Vad som tröstar den olycksdrabbade är att han inser att alla olyckor kommer från Allâh och att det är Han som har bestämt dem och beslutat dem och att Han (subhânah) inte beslutar dem för att tjänaren skall gå under eller för att han skall straffas. Han prövar honom endast för att testa hans tålamod och välbehag och för att se om han kommer att klaga inför Honom och tillbe Honom. Om han vägleds till det är Allâhs befallning ett faktum som kommer att äga rum. Skulle han inte vägledas till det, är förlusten klar och tydlig.