10. Allâh liknar inte människor

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

8 – Han liknar inte människor.

FÖRKLARING

Allâh liknar ingenting av Sina skapelser, varken Hans essens, Hans egenskaper eller Hans handlingar. Han besitter den absoluta fullkomligheten. Han erhåller den ändlösa evigheten. Han sade när Han beskrev Sig själv:

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.”1

12:255