Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 9

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 30

Du säger i ditt brev:

”Det finns ju kända böcker som är värre än hans. Det finns kallare, levande och döda, som har värre avvikelser än vad han har.”

Lov och pris tillkommer Allâh som fick dig att tala i sanning utan att du är medveten om det. Du medger att det finns ondska i hans böcker och avvikelser i hans metodik. Dina ord påminner om Ahl-ul-Bid´ahs motsägelser. Var därför på din vakt!

För det andra är de lärda ålagda att klargöra sanningen för människorna så gott de kan.

För det tredje har denna metodik satt oss på prövning i våra hem. Den har förstört våra söners hjärnor. De känner inte igen sin fader, sin omtänksamme vän eller sin uppfostrande lärare längre. De litar inte på rådgivarens råd eller kritikerns kritik om man inte är från deras grupp. De påminner om dem som Allâh sade om:

وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ

”Tro inte på någon som inte bekänner sig till er religion!” 3:73

Dessa människor sade:

”Tro inte på någon som inte är från er grupp.”

Detta ålade en varning för denna metodik, dess grundare och dess grenar som Surûriyyah och Qutbiyyah. Detta ålade denna specificering då denna metodik hade spridits i hela vårt land och förstört våra ungdomars hjärnor. Den har förvandlat dem till revolutionära Takfîriyyûn och terrorister. Då är det inte konstigt att Salafiyyûns studenter fördömer denna metodik och visar dess fel för att fastställa sanningen och råda skapelsen för att komma Allâh (ta´âlâ) närmare och strida för Hans sak:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

”Men dem som tror och lever ett rättskaffens liv skall Vi inte låta gå miste om lönen för det goda och rätta de gör.”