1. Världens första avguderi

Författaren (rahimahullâh) tog med det här kapitlet därför att avbildning medför avguderi som är tvärtemot Tawhîd. Det var just det som hände med Nûhs folk efter att de hade avbildat sina rättfärdiga människor och placerat deras bilder på allmänna platser. Till sist började de dyrka dem.

Världens första avguderi berodde alltså på bilder och avbildning. Även Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund dyrkade skulpturer. Också israeliterna dyrkade kalven som byggdes av samariten. Det bevisar att avbildning orsakar och medför avguderi. Bilder på ledare, fromma och lärda högaktas till sist. Satan intalar människorna att bilderna kan även gagna och avvärja skada varpå de börjar högakta dem, eftersträva välsignelse från dem, slakta för dem och avlägga eder i deras namn. Till sist blir de avgudar som avgudas istället för Allâh. Till följd därav tog författaren (rahimahullâh) med det här kapitlet i ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Den här boken klargör Tawhîd, avguderi och det som medför avguderi. En av de största orsakerna till avguderi är som sagt avbildning och utplacerade bilder.