1. Vad är definitionen av Tawhîd?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 1: Vad är definitionen av Tawhîd? Vilka är dess typer?

Svar: Den allomfattande definitionen av Tawhîd som berör dess samtliga typer är:

Tjänarens kunskap, tro, erkännande och bekräftelse om att Herren är ensam om samtliga fullkomliga egenskaper. Därtill hör även att man tror att det inte finns någon eller något som har en andel av Hans fullkomlighet. Likaså innebär det att man tror att endast Han har rätt att bli dyrkad av skapelserna oavsett vilken typ av dyrkan det handlar om.

Denna definition består nämligen av tre typer av Tawhîd:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah: Att erkänna att Herren är ensam om att skapa, försörja, ordna och uppfostra.

2 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât: Att bekräfta alla de sköna namn och egenskaper som Allâh har bekräftat åt Sig själv och som Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom. Denna bekräftelse skall ske utan liknelse eller jämförelse med skapelsens namn och egenskaper samt utan förvrängning eller förnekelse.

3 – Tawhîd-ul-´Ibâdah: Att man endast dyrkar Allâh med alla typer av dyrkan utan att ägna någon av dem någon annan än Allâh.

Detta är Tawhîds typer. En person kan inte vara monoteist så länge han inte uppfyller alla dessa typer.

FÖRKLARING

Tawhîd innebär att man tror på att Allâh är ensam om fullkomliga egenskaper. Han besitter en förmåga som inte är inkapabel till något. Han besitter en väldig visdom som sätter saker och ting på rätt plats. Han besitter en kunskap som omfattar allt känt. Inget är dolt för Honom och inget känt undkommer Hans kunskap. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Han som har skapat allt och har kunskap om allt.”1

Allâh är Skaparen, Försörjaren, den Förmögne och den Vetande som omfattar allt med Sin kunskap. Allâh har skapat människan och försörjt henne och Han skall låta henne veta vad hennes handlingar var värda. Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

”Det kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].”2

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ

”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare…”3

Allâh kommer att avlöna varje slav utmed dennes handlingar. Om han handlade väl, belönas han väl, och om handlade dåligt, belönas han dåligt. Han vägleder den Han vill till lyckans handlingar utav favör och Han försakar den Han vill utav rättvisa. Han äger de sju himlarna och allt vad de rymmer och Han äger de sju jordarna och allt vad de rymmer. När slaven tror på allt detta och erkänner sin Herres herravälde över sig, fordras det att han likaså dyrkar Honom allena. Den som erkänner sin Herres suveräna rättighet till dyrkan fordras att dyrka Honom allena utmed Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.

Tawhîd delas som sagt upp i tre kategorier:

1 – En kategori som går ut på att erkänna att Herren är ensam om Sina handlingar såsom skapandet, försörjningen och upprätthållandet.

2 – En kategori som går ut på att erkänna att Allâh är ensam som Sina namn och egenskaper såsom kunskap, förmåga, hörsel och syn.

3 – En kategori som går ut på att vi dyrkar endast Honom med handlingarna som Han har ålagt oss och låtit utgöra en anledning till räddningen, lycksaligheten och inträdet i paradiset.

Sammanfattningsvis är Tawhîds kategorier följande:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Den här kategorin räcker inte för att den som bekräftar den skall vara muslim. Idoldyrkarna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till bekräftade den här kategorin, men de var inte muslimer för det.

2 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Den här kategorin handlar om att tro på Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som ankommer Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) majestät.

3 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Den här kategorin utgjorde tvisten mellan sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och deras samfund.

16:101

250:18

382:10-11