1. Vad är definitionen av Tawhîd?

Fråga 1: Vad är definitionen av Tawhîd? Vilka är dess typer?

Svar: Den allomfattande definitionen av Tawhîd som berör dess samtliga typer är:

Tjänarens kunskap, tro, erkännande och bekräftelse om att Herren är ensam om samtliga fullkomliga egenskaper. Därtill hör även att man tror att det inte finns någon eller något som har en andel av Hans fullkomlighet. Likaså innebär det att man tror att endast Han har rätt att bli dyrkad av skapelserna oavsett vilken typ av dyrkan det handlar om.

Denna definition består nämligen av tre typer av Tawhîd:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah: Att erkänna att Herren är ensam om att skapa, försörja, ordna och uppfostra.

2 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât: Att bekräfta alla de sköna namn och egenskaper som Allâh har bekräftat åt Sig själv och som Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Honom. Denna bekräftelse skall ske utan liknelse eller jämförelse med skapelsens namn och egenskaper samt utan förvrängning eller förnekelse.

3 – Tawhîd-ul-´Ibâdah: Att man endast dyrkar Allâh med alla typer av dyrkan utan att ägna någon av dem någon annan än Allâh.

Detta är Tawhîds typer. En person kan inte vara monoteist så länge han inte uppfyller alla dessa typer.