1. Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

“Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs lära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det. De sade:

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras lära var:

1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.”

FÖRKLARING

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära som Ibn Abî Hâtim frågade sin fader och Abû Zur´ah om. På samma sätt brukade han fråga dem om hadîther, deras brister och återberättare, ty de var berg av kunskap, minne och religionens lära och föreskrift. Till följd därav månade al-Lâlakâ’î om den och skrev ned i sin bok ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” liksom han månade om Imâm Ahmads (rahimahullâh) bok ”Usûl-us-Sunnah”. Må Allâh belöna honom väl för det.

Ibn Abî Hâtim sade:

”Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs lära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det.”

Först och främst frågade han om religionens grunder. För det andra frågade han om de lärdas lära; vad trodde de på? Vilken lära hade de? Vilken metodik hade de? Vad ansåg de lärda som de två träffade runtom i världen? Vad trodde de två själva på? Han frågade dem alltså om Ahl-us-Sunnahs lära, världens lärdas lära och deras lära. De svarade bland annat:

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras lära var:

1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.”

Så trodde hela världens lärda. Dessförinnan trodde både följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och deras rättmätiga efterföljare på det viset, nämligen att tron består av tal och handling och att den stiger med goda handlingar och sjunker med dåliga handlingar. Både Qur’ânen och Sunnah bevisar det tvärtemot vad Murdji’ah och Khawâridj anser.

En form av Murdji’ah anser att tron består endast av hjärtats kännedom. Den läran har Djahmiyyah. Det är en hednisk lära. Samma lära har Iblîs. Iblîs känner Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och några av Hans (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper och att Han är Skaparen som besitter makt och fullkomlighet och att Han vägleder och vilseleder den Han vill:

فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”1

Han erkände Allâhs herravälde och makt och att Han vägleder och vilseleder den Han vill.

Dessa Djahmiyyah anser som sagt att tron består endast av kännedom. De är de extrema Murdji’ah.

En annan form av Murdji’ah kallas för ”Murdji’ah al-Fuqahâ’”, de lärdas Murdji’ah. De anser att tron består bara av munnens tal och hjärtats bekräftelse och utesluter handlingarna.

Khawâridj menar att tron består av tal, handling och tro men att den varken stiger eller sjunker. Enligt dem utgörs tron av en enda massa varför den varken kan stiga eller sjunka.

Ahl-us-Sunnah tror däremot på att tron finns i hjärtat, munnen och kroppsdelarna och att den består av hjärtas lära, munnens tal och kroppsdelarnas handlingar.

17:16-17