1. Talbiyahs fraser

13 – Därefter ställer han sig upp vänd mot Ka´bah1, uttalar Talbiyah inför ´Umrah, eller både vallfärden och ´Umrah, och säger:

اللهم هذه حجة لا رياء فيها و لا سمعة

”Allâh! Detta är en vallfärd utan ögontjäneri eller hopp om rykte.”2

14 – Efter det uttalar han Talbiyah på samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك

”Jag besvarar Ditt kall, Allâh, jag besvarar Ditt kall. Jag besvarar Ditt kall, Du har ingen medhjälpare, jag besvarar Ditt kall. Lov, lycksalighet och makt tillkommer Dig. Du har ingen medhjälpare.”

Han brukade inte säga mer än så.

Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Talbiyah kunde även vara:

لبيك إله الحق

”Jag besvarar Dig, sanningens Gud.”

15 – Det är bäst att hålla sig till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Talbiyah. Däremot är det tillåtet att addera till den eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godtog det från människorna. De brukade addera:

لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل

”Jag besvarar Dig som besitter vägarna till himlen. Jag besvarar Dig som besitter förträffligheterna.”

Ibn ´Umar brukade lägga till:

لبيك و سعديك، و الخير بيديك، و الرغباء إليك و العمل

Jag besvarar Dig och ber Dig om hjälp. Det goda ligger i Din hand. Önskan och handlingen ägnas Dig.”3

1 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja medan al-Bayhaqî rapporterade den med en sammanbunden och autentisk sådan.

2 Rapporterad av adh-Dhiyâ’ med en autentisk berättarkedja.

3 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1590).