1. Syftet med boken “Kashf-ush-Shubuhât”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Vet, må Allâh benåda dig, att Tawhîd innebär att Allâh (subhânah) allena skall dyrkas. Den religionen hade sändebuden som Allâh sände med till Sina slavar.

Det första var Nûh (´alayhis-salâm). Allâh sände honom till hans folk som förhöll sig extremt till rättfärdiga människor. De hette Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr.

Det sista sändebudet var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det var han som slog sönder dessa rättfärdiga personers skulpturer. Allâh sände honom till ett folk som dyrkade, vallfärdade, betalade allmosor och nämnde Honom mycket. Därtill utsåg de vissa skapelser, däribland änglar, ´Îsâ bin Maryam och andra rättfärdiga människor, till mellanhänder mellan sig själva och Allâh. De gjorde så utav hopp om att de skulle föra dem närmare Allâh och medla för dem hos Honom.

Följaktligen sände Allâh Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som reformerade deras fader Ibrâhîms (´alayhis-salâm) religion åt dem. Han berättade för dem att närheten som de eftersträvade och dogmen som de hade tillkom endast Allâh och att de inte får ägnas åt någon annan Allâh – ingen nära ängel och inget sänt sändebud, än mindre någon annan.

För övrigt bekräftade dessa avgudadyrkare att Allâh allena är Skaparen, att ingen annan än Han upprätthåller ordningen och att alla himlar inklusive det som finns i dem och alla sju jordar inklusive det som finns på dem är Hans underordnade slavar. Om du vill ha bevis för att dessa människor som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekrigade verkligen bekräftade allt det, så skall du läsa Hans (ta´âlâ) ord:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

”Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta?”1

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

”Säg: ”Vem tillhör jorden och det som finns på den, om ni verkligen vet?” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Skall ni då inte tänka över?” Säg: ”Vem är Herren över de sju himlarna och den väldiga tronens Herre?” De kommer att säga: ”Allâh.” Säg: ”Skall ni då inte frukta?” Säg: ”Vem är det som har allt herravälde i Sin Hand, som beskyddar och som ingen kan beskydda, om ni vet det?” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Hur har ni då kunnat bli förvillade?”2

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) skriver i sin bok ”Kashf-ush-Shubuhât” att gravdyrkarna har många tvivel som de konfronterar kallarna med. Samma tvivel missbrukar de för att lura människorna när de åkallar döda och ber änglar och profeter om hjälp.

De säger att de omnämnda har hög status hos Allâh, att de kan medla hos Honom och är nära Honom medan de själva bara är ute efter deras medling och närhet. De erkänner att de varken förfogar över något, skapar eller försörjer. De vill bara att de medlar för dem och för dem närmare Allâh. De säger att de gagnar med sin medling. Det är så de lurar folk.

Författaren (rahimahullâh) skrev denna avhandling ”Kashf-ush-Shubuhât” för att klargöra och tillintetgöra dessa tvivel samt klarlägga att de inte kan lura de lärda och troende. Både Qur’ânen och Sunnah har likviderat dem klart och tydligt.

110:31

223:84-89