1. Sprit – nyckeln till all ondska

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 5-9

ad-Dâraqutnî återberättade en svag berättarkedja via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Sprit är grunden till alla vidrigheter. Den som dricker sprit lägrar sin moder, sin faster och sin moster.”1

Också ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ehuru det korrekta är att det är hans ord:

”Undvik sprit, grunden till alla vidrigheter. En man som levde innan er brukade ägna sig åt dyrkelse och avskärma sig från folk. Samtidigt var en vilsen kvinna fäst vid honom. Hon skickade sin tjänarinna till honom och tjänarinnan sade: ”Hon kallar på dig för ett vittnesbörd.” Han steg in. Varje gång han gick genom en dörr stängde hon igen den. Till sist hamnade han hos en vacker kvinna. Hos henne fanns en pojke och en sejdel sprit. Hon sade: ”Jag har kallat på dig för att döda den här pojken eller lägra mig eller dricka ett glas. Vägrar du kommer jag att skrika och skandalisera dig.” När han insåg att han var tvungen att göra något sade han till henne: ”Häll upp ett glas åt mig.” Hon hällde upp ett glas åt honom. Därefter sade han: ”Häll upp mer.” Till sist lägrade han henne och dödade pojken. Undvik därför sprit. Tro och spritmissbruk enas aldrig i en persons hjärta. Det ena tar nästintill ut det andra därifrån.”2

ad-Dâraqutnî återberättade också från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Sprit är grunden till alla vidrigheter.”3

Det rapporteras också att han sade:

”Det har jag läst i Tora.”4

I Ibn Wahbs ”al-Musnad” står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den är värre än så och grunden till oförskämdheter. Drick därför inte sprit. Den är nyckeln till all ondska. Den som dricker sprit utelämnar bönen och lägrar sin moder, sin moster och sin faster.”

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Drick inte sprit. Den leder till alla oförskämdheter.”5

´Uthmân sade:

”Sprit enar alla vidrigheter.”

Han sade även:

”Jag varnar dig för sprit. Den är nyckeln till all ondska. En man fördes fram och fick följande ultimatum: ”Antingen river du sönder denna skrift, dödar den här pojken, faller ned på ansikte inför korset, lägrar den här kvinnan eller också dricker detta glas.” Han tyckte att glaset var mildast varpå han tömde glaset, lägrade kvinnan, dödade barnet, rev sönder skriften och föll ned på ansikte inför korset. Den är alltså nyckeln till all ondska.”6

Mudjâhid sade:

”Iblîs säger: ”När en människa blir berusad tar vi tag i hennes nosring och leder henne dithän vi vill och intalar henne att göra det vi vill.”7

Wahb bin Munabbih sade:

”Satan säger: ”När en människa blir berusad leder vi henne till alla frestelser liksom en kamel dras i dess öron.”8

Ibn Abîd-Dunyâ berättade om en man som drömde hur alla vallfärdare i ´Arafah blev förlåtna bortsett från en person. När drömmaren togs till den mannen frågade han honom om orsaken varpå denne svarade att han hade kommit berusad till sin moder som hade fördömt honom varefter han kastade in henne i en brinnande ugn9. Även Ibn-ul-Djawzî nämnde drömmen i en längre och främmande version.

Ibn Mardûyah återberättade från ´Abdullâh bin ´Amr som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för dem om en israelisk kung som lät en man gripas och gav honom följande alternativ: drick sprit, döda en människa, ät svinkött eller dö. Han valde att dricka sprit. Då han hade druckit sprit gjorde han allting annat de föreslog.”10

Historien om Hârût och Mârût har liknande innebörd. Ahmad har rapporterat den via Ibn ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Berättarkedjan är dock diskutabel. Det sägs också att den är berättad av Ka´b.11

1ad-Dâraqutnî (4/247) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1/164).

2an-Nasâ’î (5666).

3ad-Dâraqutnî (4/247).

4al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (10/222).

5Ahmad (5/238).

6al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (8/288).

7Ibn Abî Dunyâ i ”Dhamm-ul-Muskir”, sid. 67

8Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (4/52-53).

9Ibn Abî Dunyâ i ”Dhamm-ul-Muskir”, sid. 76

10al-Hâkim (7236) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (363).

11Ahmad (2/134).