1. Skydd 1 mot coronaepidemin: Bön innan olycka

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

´Ashru Wasâyâ lil-Wiqâyah min-al-Wabâ’, sid. 3-5

Lov ske Allâh som bönhör den nödställde när denne tillber Honom, hjälper den olycklige när denne åkallar Honom, häver ondska och underlättar svårigheter. Inga hjärtan lever utan erinran om Honom, ingenting sker utan Hans tillstånd, inget föraktfullt upphör utan Hans nåd, ingenting bevaras utan Hans skydd, inget önskvärt uppnås utan Hans underlättnad och ingen lycka uppnås utan lydnad gentemot Honom.

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, världarnas Herre, de förstas och de sistas Gud, Upprätthållaren av himlar och jordar. Och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud och att han sändes med den klara Skriften och den Raka vägen. Må Allâh hylla och freda honom, hans ätt och hans följeslagare.

Härmed följer nyttiga uppmaningar relaterade till människors rädsla för dagens coronaepidemi. Vi ber Allâh (´azza wa djall) att Han förskonar oss och alla andra muslimer från all ondska och prövning, befriar oss från svårigheter och besvärlighet och skyddar oss allesammans såsom Han skyddar Sina rättfärdiga slavar. Han är förvisso förmögen att göra det.

1 – Bön innan olycka

´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som säger tre gånger:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيء في الأرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

”I Allâhs namn, Han med Vars namn inget kan skada på jorden eller i himlen; Han är den Hörande, den Vetande.”

kommer inte att överraskas av någon olycka förrän han mornar. Och den som mornar och säger det tre gånger kommer inte att överraskas av någon olycka förrän han kvällar.”1

1Abû Dâwûd med flera.