1. Skillnad på hand och hand

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

al-Fawâ’id al-Djiyâd ´alâ Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 37-43

Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

I ALLÂHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN. Lov ske Allâh som lovas av varje tunga och dyrkas i varje tid. Ingen plats undkommer Hans kunskap, och ingenting distraherar Honom från någonting annat. Fjärran är Han från att ha jämlikar och vederlikar, frånkänd är Han att ha maka och barn. Hans dom verkställs på alla Hans slavar. Inga intellekt kan jämföra Honom med hjälp av reflektion, inga hjärtan kan inbilla sig Honom med hjälp av föreställning:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”12

Han har de sköna namnen och de upphöjda egenskaperna:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer. Även om du uttalar dig högt, vet Han hemligheter och det som är än djupare dolt.”3

Han omger allting med kunskap och behärskar varje skapelse med makt och dom. Han omfattar allting med nåd och kunskap:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med kunskap.”45

Han beskrivs med allt som Han beskrivit Sig själv med i Sin väldiga skrift och allt som hans ädla profet beskrev honom med. Alla den Nåderikes egenskaper som Han beskrivs med i Qur’ânen eller autentiseras från den Utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är obligatoriska att betro, mottaga med underkastelse och acceptera. Därtill är det också obligatoriskt att inte bemöta dem med avvisning, tolkning, liknelse eller jämförelse.

Allt av det som förefaller oklart måste bekräftas sett till formuleringen. Därtill är det inte tillåtet att spekulera i dess betydelse. Vi anförtror dess talare kunskapen, och på dess framförare lägger vi ansvaret. På så viss rättar vi oss efter de med djupt rotad kunskap som Allâh hyllade i Sin klara skrift när Han sade:

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på det; allt är från vår Herre.”6

Samtidigt fördömde Han dem som vill tolka sådant som förefaller oklart i Hans uppenbarelse:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är mindre klara. Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är mindre klart, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh.”7

Han påvisade att eftersträvelse av tolkning kännetecknar villfarelse, och fördömde den som eftersträvelse av prövning. Därefter satte Han stopp för deras förhoppningar och förhindrade deras agendor när Han sade:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

dess innersta mening känner ingen utom Allâh.”

Imâm Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (rahimahullâh) sade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”8,

Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”9

och liknande hadith. Han sade:

Vi betror och bekräftar dem utan föreställning eller innebörd. Vi avfärdar ingenting av det. Vi vet att allt som rapporteras autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant. Vi avfärdar inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Allâh (ta´âlâ) skall inte beskrivas med mer än det Han själv har beskrivit Sig med eller det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan begränsning eller slut:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”10

Vi säger det Han sade, beskriver Honom såsom Han beskrev Sig själv och överskrider inte det. Beskrivarna kan inte uppnå Hans egenskaper. Vi tror på allt i Qur’ânen; det klara och det oklara i den. Vi avfärdar inga av Hans egenskaper på grund av förtal. Vi överskrider inte Qur’ânen och hadîtherna. Vi vet inte hur dess beskaffenhet är utan att bekräfta sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och betro Qur’ânen.”

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag tror på det som har kommit från Allâh, i enlighet med Allâhs avsikt, och på det som har kommit från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), i enlighet med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsikt.”

Detta var Salafs och de senare imamernas metodik. Alla var enade om att erkänna, framföra och bekräfta de Egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah, utan att tolka. Vi har blivit beordrade att gå i deras fotspår och rätta oss efter deras riktlinjer. Vi har varnats för nymodigheter och fått reda på att de är villfarelser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”11

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt.”12

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) sade:

Nöj dig med det som de nöjde sig med. De stannade utav kunskap och klarsynthet. Om det hade funnits något gott i det skulle de upptäckt och följt det tidigare. De är deras föregångsmän. Om det ni anammar är vägledning, så har ni hunnit fram till den innan dem. Och om det är en nyhet som har uppstått efter dem, så har den innoverats av någon som inte följer deras väg och vänder dem ryggen. De har sagt väl och nog. Allt under dem är försumlighet och allt över dem är tröttelse. Vissa försummade deras väg varpå de blev respektlösa, andra ville mer än så varpå de blev extrema. De är däremellan, på den raka vägen.”13

Imâm Abû ´Amr al-Awzâ’î (rahimahullâh) sade:

Håll dig till återberättelserna från de tidigare ehuru folket skulle förkasta dig. Och akta dig för människors åsikter ehuru de skulle försköna dem för dig.”

Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-Adramî sade till en man som förespråkade en innovation:

Kände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî till den eller inte?” Mannen sade: ”De kände inte till den.” Då sade han: ”Alltså känner du till något som de inte gjorde?” Mannen sade: ”Då säger jag att de visste kände till den.” Då sade han: ”Var det möjligt för dem att varken förespråka den eller kalla människorna till den, eller var det omöjligt?” Mannen sade: ”Det var möjligt.” Då sade han: ”Alltså är något som var möjligt för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifer omöjligt för dig?” Mannen blev tyst. Den närvarande kalifen utbrast: ”Må Allâh inte berika den som finner det som var möjligt för dem vara omöjligt för honom!”

Detsamma gäller den som ser omöjligt på det som betraktades möjligt av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare, deras rättmätiga efterföljare, imamerna efter dem och de lärde med djupt rotad kunskap som läste och reciterade egenskapsrelaterade verser och deras besked och framförde dem ordagrant – må Allâh inte berika honom!

FÖRKLARING

Lov ske Allâh. Må hyllning och fred vara med Allâhs sändebud, hans ätt och hans följeslagare.

Alla muslimer är skyldiga att veta att de Allâhs egenskaper som Han beskriver Sig själv med i Qur’ânen och Sunnah och råkar heta detsamma som skapelsernas egenskaper, är inte alls likadana i verkligheten. Om vi säger att Allâh har en hand och att skapelsen har en hand, är det bara ordet hand som är gemensamt. Deras realitet är dock olik varandra. Allâhs hand är inte som skapelsens hand. Allâhs hand tillkommer Hans majestät, medan skapelsens hand tillkommer dess natur. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”14

 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

“Den Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle.”15

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”16

Alla sju jordar kommer att ligga i Allâhs (´azza wa djall) grepp. Alla sju himlar kommer att vara vikta i Hans (subhânahu wa ta´âlâ) högra hand. Härmed vet vi att Herrens (djalla wa ´alâ) egenskaper är olika skapelsens egenskaper; Allâhs egenskaper är eviga och skapelsens egenskaper är tillfälliga:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”17

På detta vis kan du tillämpa samma regel på alla andra egenskaper.

142:11

2al-Djâmi´ (662).

320:5-7

420:110

5Adhwâ’-ul-Bayân (1/352).

63:7

73:7

8al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).

9al-Bukhârî (573) och Muslim (296).

1042:11

11Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

12Wakî´ i ”az-Zuhd” (315), Ahmad (3/110), Ibn Wadhdhâh (13), Ibn Nasr (81), at-Tabarânî (8770) och ad-Dârimî (211).

13Abû Dâwûd (5/19), Ibn Wadhdhâh i ”al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ”, sid, 30, al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 233, och Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (5/337).

145:64

1521:104

1639:67

1755:26-27