1. Sådant måste betros bokstavligt

Imâm Ahmad bin ´Umar bin Suraydj ash-Shâfi´î (d. 306)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 54-65

Jag ber Allâh om framgång och säger:

Det är förbjudet för intellekten att jämföra Allâh, för tankarna att begränsa Honom och för förnuftet att beskriva Honom bortsett från det som Han har beskrivit Sig själv med och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med.

Det har autentiserats från samtliga Ahl-us-Sunnah fram till skrivande stund att alla trovärdiga besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste en muslim betro bokstavligt och veta att det är innovation att fråga om deras betydelser och otro och kätteri att svara. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”3

Samt liknande som Qur’ânen har talat om av högheten, jaget, händerna, hörseln, synen, talet, ögat, beskådningen, viljan, tillfredsställelsen, ilskan, kärleken, hatet, uppsikten, närheten, avståndet, föraktet, avskyn och blygheten.

Detsamma gäller närmandet på två bågars avstånd, de fina ordens uppstigning till Honom, änglarnas och Andens uppstigning till Honom och Qur’ânens nedstigning.

Detsamma gäller Hans rop på profeterna, Hans tal till änglarna, Hans grepp, Hans skänk, Hans kunskap, Hans enhet, Hans önskan, Hans herravälde och Hans unikum.

Detsamma gäller att Han är den Förste, den Siste, den Uppenbare och den Dolde.

Detsamma gäller Hans liv och Hans evighet, Hans ändlöshet och Hans oändlighet, Hans ljus och Hans uppenbarelse, ansiktet och rätten, skenbenet och Hans skapande av Âdam med Sina händer. Också lovet och berömmet, listen, dominansen och övervinnelsen. Detsamma gäller Hans ord såsom:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”4

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”5

Allâh har hört andra och andra har hört Allâh. Samt alla andra egenskaper som är förknippade med Honom och nämns i Hans skrift som sändes ned till Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

12:210

220:5

389:22

467:16-17

543:84