1. Så tillkom ”al-Hamawiyyah”

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 24

698 svarade Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah (rahimahullâh) på en fråga varefter han råkade ut för prövningar och problem. Svaret är väldigt nyttigt.

KOMMENTAR

En av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) väldiga avhandlingar heter ”al-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ”. Avhandlingen är uppkallad efter en frågeställare från Hama, Levanten. På samma är ”al-Wâsitiyyah” uppkallad efter en frågeställare från Wasit, Irak.

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) hade förmågan att skriva snabbt. Han berättade själv hur han skrev ”al-Wâsitiyyah” mellan Dhuhr och ´Asr. Som svar på en fråga skrev han en hel avhandling, under en enda sittning. Så kunnig var han. Så snabbt kunde han frambringa sina kunskaper och skriva ned dem. Denna avhandling heter alltså ”al-Hamawiyyah” eftersom frågeställaren kom från Hamâ. Så vad frågade mannen? Han frågade om Allâhs namn och egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah, ett ämne som det spekulerats mycket i.