1. Så skrevs ”´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth”

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 9

Lov ske Allâh, världarnas Herre. Den slutgiltiga destinationen tillkommer de gudsfruktiga. Må Allâh hylla Muhammad, hans ätt och hans ädla följeslagare.

När jag hade lämnat Tabaristan och Gilan för att resa till Allâhs heliga hus och Hans profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav, frågade mina bröder i religionen mig om jag kunde sammanställa några av religionens fundament som vidhölls av religionens tidigare imamer, muslimernas lärde och rättfärdiga Salaf; religionens fundament som de vägleddes av, kallade till i alla tider, förbjöd allting annat som kolliderade med och gick emot de bekräftande och gudsfruktiga troendes lära, älskade och hatade för, beskyllde deras oliktänkare för innovation eller otro för, erhöll – dels för sin egen del, dels för de kallades del – dess välsignelse och godhet och sedermera åtnjöt den belöning som ligger i deras dogm och fasthållning vid den och orienterade och uppmanade människorna till den. Följaktligen bad jag Allâh (ta´âlâ) om rätt beslut och skrev ned denna kortfattade avhandling i hopp om att kloka och insiktsfulla människor gagnas av den. Må Allâh besanna aningarna och med Sin gåva och generositet förse oss stort med framgång och upprätthållelse på vägledningens och sanningens väg.